aktualna pogoda:
°C
hPa
deszcz: 0.0 mm
wiatr: km/h
pogoda na 4 dni »

Sesja Rady Miejskiej Sieradza. Dotacje, dotacje, dotacje...


sobota 05 marzec 2022 15:00

Sieradzcy radni miejscy podczas czwartkowych obrad przyjęli dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest, dotacje do budowy przyłączeń do kanalizacji oraz dotacje do przyłączeń do sieci ciepłowniczej

Dotacji celowa na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie gminy miasto Sieradz przewiduje pokrycie 90 proc. kosztów kwalifikowanych ale nie więcej jednak niż 2 tys. zł.

Do pięciu tysięcy złotych będzie można pozyskać na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Będzie mogła ona pokryć maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pierwotnie wsparcie na ten cel miało wynosić maksymalnie 3 tys. zł ale na wniosek komisji rozwoju RM sumę tę zwiększono do wspomnianych 5 tys. zł. Ważne jest, że dotację taką może uzyskać właściciel nieruchomości, która w dniu otrzymania dofinansowania będzie użytkowana, i w której nieczystości gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym lub są odprowadzana do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Z kolei maksymalnie 20 tys. zł (maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych można zdobyć na przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu. W przypadku jeśli wnioskodawca będzie korzystał z dotacji przyznanej w ramach programu priorytetowego "Program Ograniczania Niskiej Emisji Emisji" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, łączna kwota udzielonych dotacji nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Radni na sesji przyjęli między innymi również uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2022.

Relacje filmową z obrad można obejrzeć tutaj.

 
 

Zobacz także:


Strona główna  •   Turek.net.pl •  

Strony portalu Sieradz.info.pl są monitorowane przez Google Analytics •  Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu oraz plików cookie •  Projekt, realizacja, hosting online24.pl